Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 december 2018.
Als je solliciteert bij Blokker, de website werkenbijblokker.nl bezoekt of gebruik maakt van de diensten op deze website, verzamelen wij gegevens over jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn (hierna: Persoonsgegevens). Blokker, gevestigd aan de Hessenbergweg 8, 1101 BT Amsterdam (hierna: “Blokker”) is verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van je verwerken en met welk doel dit gebeurt. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig door te lezen.

Bij onze verwerking van jouw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywet- en regelgeving stellen. Dat betekent onder andere dat wij:
 • duidelijk vermelden welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • ernaar streven de verzameling van jouw persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het specifieke doel waarvoor we jouw persoonsgegevens hebben verkregen;
 • jouw rechten om jouw persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te rectificeren, te verwijderen, te beperken en/of over te dragen (portabiliteit) respecteren.

1. Welke persoonsgegevens verzamelen we en voor welke doeleinden?

De verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt altijd op basis van een wettelijke grondslag. Hieronder leggen we per verwerking uit welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslag dit gebeurt.

a. Solliciteren

Als je bij ons solliciteert, vragen we je om enkele persoonsgegevens om jouw sollicitatie te kunnen verwerken en te beoordelen. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij jouw geschiktheid als kandidaat voor een bepaalde vacature beoordelen. Ook kunnen wij contact met je opnemen om je uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek en op de hoogte te houden van het verloop van je sollicitatieprocedure.

Daarbij kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Initialen
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Linkedin profiel
 • Opleidingsniveau
 • Curriculum vitae (informatie over opleidingen, trainingen, werkervaring, hobby’s)
 • Motivatie(brief)
 • Beschikbaarheid (werkvergunning en gegevens die de mate van jouw beschikbaarheid aangeven)
 • Aantekeningen (sollicitatie)gesprekken
De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang.

b. Integriteitscontrole

Blokker is aangesloten bij de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD). Deze stichting is de onafhankelijke toezichthouder en beheerder van het Waarschuwingsregister en werkt aan de integriteit van winkelmedewerkers.

Als je bij ons solliciteert toetsen wij automatisch of jouw gegevens voorkomen in het Waarschuwingsregister van het FAD. Indien een medewerker van één van de aangesloten retailorganisaties wordt ontslagen wegens fraude, dan wordt hiervan aangifte gedaan bij de politie en de medewerker gedurende 4 jaar opgenomen in het Waarschuwingsregister. Wanneer de medewerker vervolgens solliciteert bij een andere aangesloten retailorganisatie, dan wordt getoetst of zijn/haar gegevens voorkomen in het Waarschuwingsregister. De medewerker kan bezwaar aantekenen tegen de beslissing indien hij/zij wordt opgenomen in het Waarschuwingsregister.

In het kader van bovengenoemde integriteitscontrole verwerken wij de volgende gegevens:
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Evt. adres- en telefoonnummer
De gegevens worden door ons verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

c. Assessment

Voor bepaalde functies is het afleggen van een assessment onderdeel van de sollicitatieprocedure. Aan de hand van de uitkomst van het assessment kunnen wij jouw geschiktheid beoordelen. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Jouw resultaten
De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang.

d. Contact opnemen

Je kunt ons benaderen met vragen en/of opmerkingen middels het contactformulier op de website. Wij zullen in dat geval contact met jou opnemen om jouw vraag of opmerking te beantwoorden. Wij verwerken de volgende gegevens:
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Correspondentie
Deze gegevens verwerken we op basis van ons gerechtvaardigd belang.

e. Job-alerts

Om op de hoogte te blijven van nieuwe passende vacatures kun je een job-alert instellen. Hiervoor hebben wij je e-mailadres nodig.

Je gegevens worden door ons verwerkt op basis van de door jou verkregen toestemming. Voorafgaand aan de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen we toestemming voor het versturen van deze berichten. Je hebt het recht om je op elk gewenst moment af te melden voor de ontvangst van deze informatie.

f. Gebruik website en cookies

Bij het surfen op onze website wordt technische informatie over jouw apparaat (bijvoorbeeld het IP-adres) en over jouw bezoekgedrag op de website verkregen. Zie onze cookieverklaring onder deze privacyverklaring voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

De gegevens verwerken we op basis van ons gerechtvaardigd belang dan wel toestemming.

2. Vacature delen met vriend

Wanneer je een vacature per e-mail wil delen met een vriend, worden de gegevens niet door ons opgeslagen.

3. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Sollicitatiegegevens
Jouw sollicitatiegegevens worden tot maximaal 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaard, tenzij wij jouw toestemming hebben om jouw gegevens langer te bewaren om je bij toekomstige passende vacatures te kunnen benaderen. In dit geval bewaren wij jouw sollicitatiegegevens maximaal één jaar.

Assessments
Wij bewaren de resultaten van jouw assessment gedurende 2 jaar.

Contactformulier
Als je het contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die jij ons toestuurt bewaard gedurende de periode die naar de aard of de inhoud van het contactformulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Job-alerts
Wij bewaren jouw gegevens die nodig zijn voor het versturen van een job-alert tot het moment van jouw uitschrijving. Bij iedere job-alert die je van ons ontvangt heb je ook de mogelijkheid om je af te melden, mocht je geen interesse meer hebben in job-alerts.

Gebruik website en Cookies
Bekijk de cookieverklaring voor de specifieke bewaartermijnen van de verschillende cookies die op website worden gebruikt.

4. Met wie delen we jouw gegevens?

Jouw sollicitatiegegevens zijn beschikbaar voor onze recruiters, HR-afdeling en (toekomstig) collega’s die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure.

De door jou verstrekte gegevens worden bovendien enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de verwerking van jouw sollicitatie of gevraagde diensten. Voor het afnemen van een assessment maken wij bijvoorbeeld gebruik van een extern assessmentbureau waarmee wij je gegevens uitwisselen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Op dit moment worden er geen persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische Gemeenschap. Wanneer hiervan mogelijk in de toekomst sprake zal zijn zullen we zorgen voor passende maatregelen en waarborgen.

5. Websites van derden

De vacatures, artikelen en video's die je op onze website bekijkt, kun je door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies, zodat de social media partijen jou herkennen op het moment dat jij een artikel of video wilt delen. De beheerders van deze social media kunnen jouw persoonsgegevens verzamelen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van buttons of links met onze website zijn verbonden. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van de website, om er zeker van te zijn dat ze goed met jouw gegevens omgaan.

6. Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Wij hebben de nodige passende technische en organisatorische maatregelen ingevoerd om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging van informatie die wij ontvangen op onze site te voorkomen. Wanneer wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

8. Welke rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens?

Voor het kenbaar maken van verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering, beperking of overdracht (portabiliteit) van jouw persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen door je verzoek in te dienen via [email protected] Hierbij kunnen wij jou om aanvullende gegevens ter identificatie vragen.

9. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Contactgegevens

Als je vragen hebt over jouw privacy en/of deze privacyverklaring, dan kun je contact met ons opnemen via het contactformulier of [email protected]

Wil je nooit een vacature missen?

Meld je dan aan voor een Job Alert en wij houden je op de hoogte wanneer er relevante vacatures voor jou zijn.