Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 juni 2022.
Als je onze website werkenbijblokker.nl bezoekt of als je solliciteert bij Blokker, verzamelen wij persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) van jou. Blokker, gevestigd aan de Van der Madeweg 13 1114 AM Amsterdam Duivendrecht (hierna: “Blokker”) is verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens houden wij ons aan alle vereisten van de op dat moment geldende privacy wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). In deze privacyverklaring leggen wij jou alles uit over het gebruik van jouw persoonsgegevens.

1. Jouw persoonsgegevens

De verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt altijd op basis van een wettelijke grondslag. Hieronder leggen we per verwerking uit welke persoonsgegevens wij verwerken, op basis van welke grondslag, voor welke doeleinden en hoe lang we deze gegevens bewaren.

a. Solliciteren

Als je bij ons solliciteert, vragen we je om persoonsgegevens om jouw sollicitatie te kunnen verwerken en te beoordelen. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij jouw geschiktheid als kandidaat voor een bepaalde vacature beoordelen. Ook kunnen wij contact met je opnemen om je uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek en jou op de hoogte te houden van het verloop van de sollicitatieprocedure. Daarbij kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang:
 • Voor- en achternaam
 • Initialen
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Linkedin profiel
 • Opleidingen/opleidingsniveau
 • Curriculum vitae (CV)
 • Motivatie(brief)
 • Beschikbaarheid (werkvergunning en gegevens die de mate van jouw beschikbaarheid aangeven)
 • Aantekeningen (sollicitatie)gesprekken
Jouw sollicitatiegegevens worden tot maximaal 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaard, tenzij wij jouw toestemming hebben om jouw gegevens langer te bewaren om je bij toekomstige passende vacatures te kunnen benaderen. In dat geval bewaren wij jouw sollicitatiegegevens maximaal één jaar.

b. Integriteitscontrole

Blokker is aangesloten bij de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD). Deze stichting is de onafhankelijke toezichthouder en beheerder van het Waarschuwingsregister en werkt aan de integriteit van winkelmedewerkers.

Als je bij ons solliciteert toetsen wij automatisch of jouw gegevens voorkomen in het Waarschuwingsregister van het FAD. Indien een medewerker van één van de aangesloten retail organisaties wordt ontslagen wegens fraude, dan wordt hiervan aangifte gedaan bij de politie en wordt de medewerker gedurende 4 jaar opgenomen in het Waarschuwingsregister. Wanneer de medewerker vervolgens solliciteert bij een andere aangesloten retail organisatie, dan wordt getoetst of zijn/haar gegevens voorkomen in het Waarschuwingsregister. De medewerker kan bezwaar aantekenen tegen de beslissing indien hij/zij wordt opgenomen in het Waarschuwingsregister. Kijk voor meer informatie op stichtingfad.nl.

In het kader van bovengenoemde integriteitscontrole verwerken wij de volgende gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang:
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Evt. adres- en telefoonnummer

c. Assessment

Voor bepaalde functies is het afleggen van een assessment onderdeel van de sollicitatieprocedure. Aan de hand van de uitkomst van het assessment kunnen wij jouw geschiktheid beoordelen. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Jouw resultaten
Wij bewaren de resultaten van jouw assessment gedurende 2 jaar.

d. Contact opnemen

Je kunt ons benaderen met vragen en/of opmerkingen middels het contactformulier op de website. Wij zullen in dat geval contact met jou opnemen om jouw vraag of opmerking te beantwoorden. Wij verwerken de volgende gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang:
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Correspondentie
Als je het contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die jij ons toestuurt bewaard gedurende de periode die naar de aard of de inhoud van het contactformulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

e. Job-alerts

Om op de hoogte te blijven van nieuwe passende vacatures kun je een job-alert instellen. Hiervoor hebben wij jouw e-mailadres nodig. Je gegevens worden door ons verwerkt op basis van de door jou verkregen toestemming. Voorafgaand aan de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen we toestemming voor het versturen van deze berichten. Je hebt het recht om je op elk gewenst moment af te melden voor de ontvangst van deze informatie. Wij bewaren jouw gegevens die nodig zijn voor het versturen van een job-alert tot het moment van jouw uitschrijving. Bij iedere job-alert die je van ons ontvangt heb je ook de mogelijkheid om je af te melden, mocht je geen interesse meer hebben in job-alerts.

f. Gebruik website en cookies

Bij het surfen op onze website wordt technische informatie over jouw apparaat (bijvoorbeeld het IP-adres) en over jouw bezoekgedrag op de website verkregen. Zie onze cookieverklaring voor meer informatie over cookies.

2. Vacature delen met vriend

Wanneer je een vacature per e-mail wil delen met een vriend, worden de gegevens niet door ons opgeslagen.

3. Met wie delen we jouw gegevens?

Jouw sollicitatiegegevens zijn beschikbaar voor onze recruiters, de HR-afdeling en (toekomstig) collega’s die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure. De door jou verstrekte gegevens worden bovendien enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de verwerking van jouw sollicitatie of gevraagde diensten. Voor het afnemen van een assessment maken wij bijvoorbeeld gebruik van een extern assessmentbureau waarmee wij jouw gegevens uitwisselen.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Op dit moment worden er geen persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische Gemeenschap. Wanneer hiervan mogelijk in de toekomst sprake zal zijn zullen we zorgen voor passende maatregelen en waarborgen.

4. Websites van derden

De vacatures, artikelen en video's die je op onze website bekijkt, kun je door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies, zodat de social media partijen jou herkennen op het moment dat jij een artikel of video wilt delen. De beheerders van deze social media kunnen jouw persoonsgegevens verzamelen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van buttons of links met onze website zijn verbonden. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van de website, om er zeker van te zijn dat ze goed met jouw gegevens omgaan.

5. Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Wij hebben de nodige passende technische en organisatorische maatregelen ingevoerd om onrechtmatige verwerking en verlies te voorkomen.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

7. Welke rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens?

Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je uitgebreid over jouw lezen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten. Voor het kenbaar maken van verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering, beperking of overdracht (portabiliteit) van jouw persoonsgegevens kun je mailen naar [email protected].

8. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Contactgegevens

Als je vragen hebt over jouw privacy en/of deze privacyverklaring, dan kun je contact met onze Privacy Officer door een mail te sturen aan [email protected].

Wil je nooit een vacature missen?

Meld je dan aan voor een Job Alert en wij houden je op de hoogte wanneer er relevante vacatures voor jou zijn.